Du är en viktig del i Hurva Frivilliga Brandkårs Kulturförening. Ditt medlemskap och engagemang är förutsättningen för att brand-stationen och Hurva Frivilliga Brandkår skall kunna finnas kvar i Hurva för kommande generationer. Slut upp vid våra programpunkter och bli medlem om du inte redan är det.
Du kan antingen betala in via Swish 123 118 66 59 eller via Plusgiro 63 19 90-9

Medlemsavgift familj (150:-)

Medlemsavgift enskild medlem (100:-)