Du är en viktig del i Hurva Frivilliga Brandkårs Kulturförening. Ditt medlemskap och engagemang är förutsättningen för att brand-stationen och Hurva Frivilliga Brandkår skall kunna finnas kvar i Hurva för kommande generationer. Slut upp vid våra programpunkter och bli medlem om du inte redan är det.