Ett stort tack vill Hurva Frivilliga Brandkårs Kulturförening rikta till följande sponsorer.
Ert stöd är av stor betydelse för föreningens och brandstationens fortlevnad.