Hurva Frivilliga Brandkår bildades 15:e november 1913 och existerar idag som kulturförening.
Hurva brandstation, som är klassad som kulturbyggnad, inrymmer bl a vår brandbil, en Dodge av 1930 års modell
Har du kanske ett minne från någon utryckning eller har du ett kort som har anknytning till Hurva Frivilliga Brandkår vore vi mycket glada om vi fick låna det för att publicera det.

Hör gärna av dig till Lisbet Persson på 0413-316 15
Utanför brandstationen ser ni en av Hurvas brandjeepar från 50-talet samt brandbilen - modell Dodge 1930 - som fortfarande är i föreningens ägo.
I bakgrunden syns Hurva bränneri som revs omkring 1970.

Hurva gamla brandbil i Rövarkulan 1934:
Hurvas första brandbil införskaffades 1926 och var en "riktig brandbil". På bilden ser ni brandbilen på väg till Rövarkulan och brandkårens tivoli där ca 2.000 personer skulle komma att möta upp under några intensiva dagar. I förarsätet ser ni pojken Sven Persson, som sedermera blev brandman och nuvera hör till föreningens veteraner.
Brandkårsfesten i Rövarkulan 1934
För att få ihop pengar att driva brandkåren anordnade man danser, tivoli etc. Dessa var förlagda till exempelvis Gästis i Hurva samt Rövarkulan. Den 25:e juni 1934 hade man brandkårsfest i Rövarkulan tillsammans med Gudmuntorps brandkår. Ca 2000 personer besökte tillställningen vilket innebar ett gott tillskott i kassan.

Bilderna tillhör Margit Bjarle (född Nordahl), som själv var med på festen. Hon förekommer på en av bilderna klädd som zigenerska. Temat var tydligen maskerad då bilderna visar deltagarna i skiftande skepnad.
Observera Gudmuntorps brandbil på en av bilderna
Gudmundtorps brandbil
Brand-Vakten, tidning från 1928