Om visning av brandstationen önskas är du välkommen att kontakta
ordförande Martin Persson på tel 0413-178 22.


Du är en viktig del i Hurva Frivilliga Brandkårs Kulturförening.
Ditt medlemskap och engagemang är förutsättningen för att brand-
stationen och Hurva Frivilliga Brandkår skall kunna finnas kvar i
Hurva för kommande generationer.
Slut upp vid våra programpunkter och bli medlem om du inte redan är det.
Kontakta Lisbeth Persson på 0413-316 15
Maila oss
Kontakta Webmaster
Martin Persson
Ordförande
0413-178 22
Rolf Månsson
Vice Ordförande
0413-310 01
Lisbet Persson
Sekreterare
0413-316 15
Anders Östman
Kassör
0413-313 88
Kurt Persson
Ledamot
075-770 94 74
Ulf Nilsson
Ledamot
0413-316 33
Anette Wigforss
Suppleant
0413-313 08
Sune Arnesson
Suppleant
0413-316 61
Medlemsavgifter 2015
Personligt medlemskap: 100:-
Familjemedlemskap: 150:-